Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho nhà hàng, khách sạn ở Vũng Tàu.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đều phải thực hiện chương trình giám sát định kỳ môi trường hàng năm.

Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho nhà hàng, khách sạn ở Vũng Tàu.

 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động trên địa bàn thành phố thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ như sau:

1. Đối tượng phải thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đều phải thực hiện chương trình giám sát định kỳ môi trường hàng năm.
2. Nội dung chương trình giám sát môi trường định kỳ:

- Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;

- Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất) - nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.


3. Giấy tờ cần thiết khi lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

– Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt

– Hóa đơn điện, nước

– Giấy xác nhận đề án BVMT hoặc kế hoạch BVMT

– Hồ sơ thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải (nếu có)

4. Cơ quan tiếp nhận và phê duyệt

Tùy vào quy mô của phòng khám mà có cơ quan tiếp nhận sau:

- Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.Vũng Tàu

- Chi cục bảo vệ môi trường TP.Vũng Tàu.

- Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ để được báo giá. : 0902 715 199

 

Đo kiểm môi trường lao động tại Bà rịa - Vũng tàu


 

Những câu hỏi thường gặp

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ Tư vấn môi trường

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tin tức khác