Xét nghiệm mẫu nước cho nhà máy nước đá

Nếu bạn đang băn khoăn trong việc xét nghiệm nước nhằm mục đích đánh giá chất lượng nước, trình nộp cơ quan quản lý về y tế môi trường.

Nước đá đạt chuẩn phải đáp ứng điều kiện gì?
Theo quy định của Nhà nước, nước đá dùng liền ( là loại nước đá sử dụng để uống, không phải nước đá dùng để ướp, bảo quản thực phẩm, hàng hóa) sẽ cần phải kiểm nghiệm, phân tích theo QCVN 10:2011/BYT dành cho nước đá thành phẩm. Ngoài ra các đơn vị, công ty, doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động, sản xuất liên quan đến nước đá dùng liền còn cần kiểm nghiệm nguồn nước nguyên liệu theo QCVN 01:2009/BYT. Thời gian làm phân tích, kiểm nghiệm định kỳ 6 tháng/ lần.
Hiện nay nước được chia thành 4 loại chính là nước ăn uống, nước sinh hoạt, nước đóng chai, nước uống không cồn. Tương ứng với mỗi loại là các chỉ tiêu kiểm nghiệm riêng được quy định tại tiêu chuẩn:
  • Tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT áp dụng cho nước dùng trong ăn uống.
  • Tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT áp dụng cho nước dùng trong sinh hoạt.
  • Tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT áp dụng cho nước dùng trong kinh doanh dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, nước đóng bình, đóng chai.
  • Tiêu chuẩn QCVN 6-2:2010/BYT áp dụng cho nước uống không cồn, bao gồm nước rau quả, nectar rau quả và đồ uống pha chế sẵn không cồn.

Nếu bạn đang băn khoăn trong việc xét nghiệm nước nhằm mục đích đánh giá chất lượng nước, trình nộp cơ quan quản lý về y tế môi trường.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí  0973 923 688.  Xét nghiệm mẫu nước cho nhà máy nước đá


 

Những câu hỏi thường gặp

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ Xử Lý Cặn Và Rong Tảo Cho Tháp Giải Nhiệt.

❖ Tư vấn môi trường

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tin tức khác