Đối tượng lập giấy phép môi trương phòng khám nộp cấp quận huyện có vốn đầu tư dưới 45 tỷ Quý khách có nhu cầu tư vấn lập giấy phép môi trường cho phòng khám vui lòng liên hệ qua số -  Hotline/Zalo:  0973 923 688 

Tư vấn trọn gói lập giấy phép môi trường cho phòng khám, tư vấn xử lý nước thải, thu gom nước thải, khí thải sao cho phù hợp để việc cấp phép được diễn ra nhanh nhất đó là tiêu chí của chúng tôi 

 
- Dự án đầu tư nhóm I, II, III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức ( Khoảng 1)
- Dự án đầu tư, có cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại (khoảng 1) bên trên
- Đối tượng được quy định tại (khoảng 1) bên trên thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
Lập giấy phép môi trường cho phòng khám căn cứ vào bảng tra sau:
Đối tượng lập giấy phép môi trương phòng khám nộp cấp quận huyện có vốn đầu tư dưới 45 tỷ
Quý khách có nhu cầu tư vấn lập giấy phép môi trường cho phòng khám vui lòng liên hệ qua số -  Hotline/Zalo:  0973 923 688 


Đối tượng thực hiện giấy phép môi trường:

Những câu hỏi thường gặp

❖ Lập giấy phép môi trường cho nha nhà máy

❖ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG - AN TOÀN LAO ĐỘNG - SƯC KHỎE

❖ Xét nghiệm mẫu nước đá trình nộp cho cơ quan y tế

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tin khác