ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Môi trường lao động là nơi diễn ra các hoạt động sản xuất, chế biến, làm việc hàng ngày của nhân công. Môi trường lao động có vị trí vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Do vậy việc đo kiểm môi trường lao động giúp phát hiện và đề ra các phương pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Căn cứ Điều 138 của Bộ Luật Lao động năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013 quy định người sử dụng lao động phải kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc của cơ sở.
Theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ban hành ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn về việc Quản lý vệ sinh lao động, Sức khỏe người lao động và Bệnh nghề nghiệp, việc đo kiểm môi trường lao động phải được thực hiện ít nhất 01 năm 01 lần.
Công ty  TNHH Công Nghệ  Môi Trường Đông Nam Bộ cung cấp cho quý Khách hàng những dịch vụ đo kiểm môi trường lao động như sau:
-  Đo vi khí hậu: Nhiệt độ, Ẩm độ, Tốc độ gió, Bức xạ nhiệt v.v...
-  Đo cường độ ánh sáng.
-  Đo tiếng ồn.
-  Đo độ rung chuyển.
-  Đo nồng độ bụi.
-  Đo nồng độ không khí và hơi khí độc (khí O2, CO, CO2, NH3, H2S, NO2, SO2,v.v...)
-  Đo phóng xạ.
-  Đo điện từ trường.
-  Và theo yêu cầu cụ thể khác của Doanh nghiệp.
 Kết quả đo kiểm môi trường lao động sẽ được xử lý và trả ngay sau khi đo kỉểm  bằng văn bản cho quý Khách hàng.

Ngoài dịch vụ đo kiểm môi trường lao động chúng tôi còn hỗ trợ các dịch vụ như sau:

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải công nghiệp

Công ty TNHH Công Nghệ  Môi Trường Đông Nam Bộ rất hân hạnh được phục vụ Qúy Khách.

Những câu hỏi thường gặp

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ Tư vấn môi trường

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tin tức khác