Xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt tại cần thơ

Tại Cần Thơ cũng như trên toàn bộ lảnh thổ việt nam các nhà máy xí nghiệp có sử dụng nước cho công nhân viên sinh hoạt , các cơ sở ăn uống, nhà hàng khách sạn, các đơn vị cấp nước, truyền dẫn nước đều phải thực hiện xét nghiệm mẫu nước theo đúng quy định này.


Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT xác định quy chuẩn kĩ thuật hiện nay dành cho nước ăn uống là: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT.
Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước)

Danh mục 8 thông số xét nghiệm thường xuyên nhóm A.
 

TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng giới hạn cho phép

Các thông số nhóm A

 

Thông số vi sinh vật

 

 

1.

Coliform

CFU/100 mL

<3

2.

E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt

CFU/100 mL

<1

 

Thông số cảm quan và vô cơ

3.

Arsenic (As)(*)

mg/L

0.01

4.

Clo dư tự do(**)

mg/L

Trong khoảng 0,2 - 1,0

5.

Độ đục

NTU

2

6.

Màu sắc

TCU

15

7.

Mùi, vị

-

Không có mùi, vị lạ

8.

pH

-

Trong khoảng 6,0-8,5


Chú thích:

Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.

- Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.

- Dấu (**) ch áp dụng cho vùng ven biển và hải đảo.

- Dấu (***) là không có đơn vị tính.

  • Thông số chất lượng nước sạch nhóm A: Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm
Ngoài những thông số nêu trên thì theo tình hình từng địa phương có thể phân tích thêm một số chỉ tiêu nhóm B sao cho phù hợp.
 

Bảng 14 chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt theo quy chuẩn Bộ Y Tế

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giới hạn

tối đa cho phép

Phương pháp thử

Mức độ giám sát

I

II

1

Màu sắc(*)

TCU

15

15

TCVN 6185 – 1996(ISO 7887 – 1985) hoặc SMEWW 2120

A

2

Mùi vị(*)

Không có mùi vị lạ

Không có mùi vị lạ

Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B

A

3

Độ đục(*)

NTU

5

5

TCVN 6184 – 1996(ISO 7027 – 1990)

hoặc SMEWW 2130 B

A

4

Clo dư

mg/l

Trong khoảng  0,3-0,5

SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1

A

5

pH(*)

Trong khoảng 6,0 – 8,5

Trong khoảng 6,0 – 8,5

TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+

A

6

Hàm lượng Amoni(*)

mg/l

3

3

SMEWW 4500 – NH3 C hoặcSMEWW 4500 – NH3 D

A

7

Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*)

mg/l

0,5

0,5

TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe

B

8

Chỉ  số Pecmanganat

mg/l

4

4

TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E)

A

9

Độ cứng tính theo CaCO3(*)

mg/l

350

TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C

B

10

Hàm lượng Clorua(*)

mg/l

300

TCVN6194 – 1996(ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl– D

A

11

Hàm lượng Florua

mg/l

1.5

TCVN 6195 – 1996(ISO10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F–

B

12

Hàm lượng Asen tổng số

mg/l

0,01

0,05

TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B

B

13

Coliform tổng số

Vi khuẩn/ 100ml

50

150

TCVN 6187 – 1,2:1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222

A

14

E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt

Vi khuẩn/ 100ml

0

20

TCVN6187 – 1,2:1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222

AĐối tượng áp dụng Xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt tại cần thơ .

Tại Cần Thơ cũng như trên toàn bộ lảnh thổ việt nam các nhà máy xí nghiệp có sử dụng nước cho công nhân viên sinh hoạt , các cơ sở ăn uống, nhà hàng khách sạn, các đơn vị cấp nước, truyền dẫn nước đều phải thực hiện xét nghiệm mẫu nước theo đúng quy định này.
Với kinh nghiệm và phòng thử nghiệm, được tổ chức chứng nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025 và đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp cùng đội ngũ nhân viên và cộng tác viên tại Cần Thơ nên chúng tôi cam kết hỗ trợ lấy mẫuxét nghiệm nhanh chóng khi khách hàng có nhu cầu
Quý khách có nhu cầu xét nghiệm mẫu nước tại Cần Thơ vui lòng liên hệ qua số -  Hotline/Zalo:  0973 923 688     

Xem thêm:
Lập giấy phép môi trường tại cần thơ
Lập báo cáo môi trường định kỳ tại cần thơ
Xét nghiệm mẫu nước hồ bơi tại cần thơ
Xử lý nước thải tại cần thơ

Những câu hỏi thường gặp

❖ Lập giấy phép môi trường cho khách sạn

❖ Lập giấy phép môi trường cho trường học

❖ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG - AN TOÀN LAO ĐỘNG - SƯC KHỎE

❖ Xét nghiệm mẫu nước cho nhà hàng khách sạn

❖ Xét nghiệm mẫu nước cho trường học

Tin tức khác