Lập giấy phép Môi trường tại An Giang

Căn cứ theo công văn số 807 /STNMT-MT về việc rà soát, thực hiện giấy phép Môi trường.

Lập giấy phép Môi trường tại tỉnh An Giang
 
    Luật bảo vệ Môi trường 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, quy định tại khoảng 8 Điều 3 "Giấy phép Môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra ngoài Môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài là nguyên liệu sản xuất, kèm theo yêu cầu điều kiện về bảo vệ Môi trường theo quy định của pháp luật". Để thực hiện lập hồ sơ báo cáo đề xuất, cấp phép Môi trường đảm bảo đúng quy định pháp luật bảo vệ Môi trường hiện hành.
1. Những đối tượng cần lập giấy phép Môi trường:
2. Giấy phép Môi trường thành phần:
3. Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường: 
4. Lập giấy phép Môi trường tại Bình Phước:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SgStar sẽ hỗ trợ chủ đầu tư lập hồ sơ và hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực Môi trường đặc biệt là lập giấy phép Môi trường tại thành phố An Giang
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ qua số -  Hotline/Zalo:  0909 943 695     
Tin tức khác