Tái sử dụng nước thải

Hãy tái sử dụng nước thải vì nước thải là tài nguyên. Chúng ta không coi nước đã qua sử dụng là nước thải. Chúng ta hãy coi đó là một nguồn tài nguyên có thể được tái sử dụng khi được xử lý và có thể được đưa lại vào sản xuất. "Vì chúng ta không có chất thải, chúng ta chỉ có tài nguyên."

 Tái sử dụng nước thải


Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nước thải từ lâu đã được coi là tài nguyên và việc tái sử dụng nước thải được xem là biện pháp hữu hiệu để giảm các áp lực về tài nguyên nước. Một số quốc gia còn hướng đến chính sách "không xả thải" (zero discharge) hoặc lồng ghép việc tái sử dụng nước thải trong quy hoạch, quản lý nguồn nước. Bên cạnh những lợi ích về việc bổ sung nguồn nước cấp, hoạt động tái sử dụng nước thải cũng có những nguy cơ gây tác động tiêu cực đến sức khoẻ cộng đồng và môi trường. Chính vì lẽ đó, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế đã nghiên cứu, ban hành các quy định, hướng dẫn về yêu cầu tối thiểu khi tái sử dụng nước thải… Việc tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, quy định về tái sử dụng nước thải của các quốc gia, các tổ chức quốc tế là cần thiết, quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường bảo vệ tài nguyên nước, môi trường, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững của nước ta.

Hãy tái sử dụng nước thải vì nước thải là tài nguyên.
Chúng ta không coi nước đã qua sử dụng là nước thải. Chúng ta hãy coi đó là một nguồn tài nguyên có thể được tái sử dụng khi được xử lý và có thể được đưa lại vào sản xuất.

"Vì chúng ta không có chất thải, chúng ta chỉ có tài nguyên."

Công nghệ tái sử dụng nước thải

Có nhiều cách khác nhau để xử lý TSD nước thải công nghiệp dựa trên nguyên lý hóa học, vật lý hoặc sinh học.

Công nghệ PLASMA: Tạo ra chùm electron mang điện tích, gốc OH* ,  một số tác nhân oxy hóa cao, phản ứng đồng thời phá hủy hầu hết các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước.

Công nghệ màng: nước thải được thấm xuyên qua vách màng vào ống mao dẫn nhờ những lỗ rỗng cực nhỏ từ 0,01-0,2 μm. Màng chỉ cho nước sạch đi qua còn những tạp chất rắn, hữu cơ, vô cơ sẽ được giữ lại trên bề mặt màng. Nước sạch sẽ bơm hút sang bể chứa và thoát ra ngoài mà không cần qua bể lắng, lọc và khử trùng.

Lợi ích của việc tái sử dụng nước thải.
Tiết kiệm ngân sách để thu gom và xử lý chất thải.
Giảm chi phí xả thải, chuyển nước thải thành nguyên liệu đầu vào của nguồn năng lượng thứ cấp.
Giảm chi phí cho nguồn nước sạch đầu vào.
Giảm chi phí y tế liên quan đến các vấn đề sức khỏe cộng đồng do chất thải gây ra.
Thu hút sự quan tâm tham gia của cộng đồng trong quản lý chất thải.
Cải thiện điều kiện sống và vệ sinh môi trường.
Quản lí và bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhiên liệu hóa thạch.
Cải thiện môi trường đất, nước và môi trường không khí.
Lợi ích của việc giảm biến đổi khí hậu thông qua việc giảm thiểu chất thải ra môi trường.

Nguồn nước xử lý có thể đạt được chất lượng nước tái sinh cho đối tượng sử dụng nước có chất lượng thấp như dội rửa toilet, tưới cây xanh. Hay là công nghệ  PLASMA của chúng tôi nước sau xử lý hoàn toàn đạt chất lượng nước tái sinh cao có thể phục vụ cho các hoạt động dịch vụ, công nghiệp như nồi hơi, làm mát, vệ sinh trang thiết bị, tái nạp tầng nước ngầm phục vụ cho cấp nước sinh hoạt.
 
dang-ky bao-gia
Tin tức khác