Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo

Thành phần và tính chất của nước thải chăn nuôi

Gồm nhóm các chất hữu cơ như
: các loại protein, các loại acid amin, cellulose; các loại chất béo; các nhóm chất hydrat cacbon và các chất dẫn xuất của chúng có trong phân và nước thải của động vật được nuôi. Theo ước tính thì chất hữu cơ chiếm tới 70-80% thành phần nước thải này.
Gồm nhóm các chất vô cơ trong nước thải như: Các loại muối vô cơ, amoni; ure; clorua; SO42- , tạp chất đất cát….Chiếm khoảng từ 20-30 % tổng thành phần.
Ngoài 2 thành phần chính trên thì trong nước thải ngành chăn nuôi sẽ có những loại chất rắn khác, tạp chất từ quá trình vệ sinh chuồng trại, thau rửa dụng cụ chăn nuôi thải ra. Tuy nhiên hàm lượng thấp và không đáng kể.
cong nghe xu ly nuoc thai chan nuoi heo
Quy chuẩn nước thải chăn nuôi heo
Để đảm bảo việc chăn nuôi không gây ảnh hưởng tới môi trường, con người, động vật nuôi xung quanh. Bộ TN&MT ban hành các quy chuẩn xử lý nước thải chăn nuôi như sau:

QCVN 62-MT”2016/BTNMT là quy chuẩn về nước thải chăn nuôi gia súc gia cầm áp dụng cho tất cả các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến xả nước thải chăn nuôi ra môi trường.
 
cong nghe xu ly nuoc thai chan nuoi heo
 
cong nghe xu ly nuoc thai chan nuoi heo
Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo tiên tiến nhất hiện nay: 
Hiện nay với đội ngũ kỹ sư của chúng tôi đã nguyên cứu tạo công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ Nano về nguyên lý giống các chuyên gia nhật sử dụng để cải tạo sông Tô Lịch.
 
  •  Công nghệ này tạo ra oxy từ nước, vật liệu thiên nhiên … giúp kích hoạt các vi sinh vật, cuối cùng là các vi sinh vật này tạo ra enzim điện ly lực phân tử nước, giải phóng oxy vô tận trong nước.
  • Công nghệ này sẽ giúp tiết kiệm nhiều chi phí hơn so với các công nghệ xử lý nước thải khác.
  • Hệ thống nano khi được đặt xuống lòng hồ chứa nước của trại sẽ trở thành "nhà máy" xử lý nước thải  mà không cần phải xây dựng nhà máy.
cong nghe xu ly nuoc thai chan nuoi heo
 

XEM THEM: 
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải trại vịt
Xử lý nước hồ  cá koi
Xử lý nước thải chăn nuôi Heo
Xử Lý Nước Thải Ngành Thủy Sản
Xử lý amoni trong nước thải

Công nghệ khử màu nước thải
Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng Khách Sạn
Xử lý nước thải dệt nhuộm

 Xử lý nước thải cơ sở giết mổ 
Dịch vụ sửa chửa bảo trì hệ thống xử lý nước thải
Thiết bị lọc nước 
Dịch vụ xử lý nước thải
Xử lý nước thải chăn nuôi Heo

Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng Khách Sạn
Xử Lý Nước Thải Ngành Thủy Sản
Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt

Xử lý nước thải dệt nhuộm

CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI