Tin tức

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty Mậu Dịch Mỹ Nga - Quận Bình Tân

  1. Ngày đăng: 18-09-2023
  2. Lượt xem: 426

Nước thải sau quá trình xử lý được thải vào nguồn tiếp nhận, nhất thiết phải đạt được các tiêu chuẩn xả thải theo qui định về môi trường của địa phương cũng như của nhà nước hiện hành  Chất lượng nước thải đầu vào được đưa ra dựa vào thành phần và tính chất của nước thải.


Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty Mậu Dịch Mỹ Nga - Quận Bình Tân

Nước thải sau quá trình xử lý được thải vào nguồn tiếp nhận, nhất thiết phải đạt được các tiêu chuẩn xả thải theo qui định về môi trường của địa phương cũng như của nhà nước hiện hành
 Chất lượng nước thải đầu vào được đưa ra dựa vào thành phần và tính chất của nước thải.
cai tao he thong xu ly nuoc thai sinh hoat tai cong ty mau dich my nga   quan binh tan
Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty Mậu Dịch Mỹ Nga - Quận Bình Tân
Nước thải sau xử lý phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B được thể hiện trong bảng sau:
cai tao he thong xu ly nuoc thai sinh hoat tai cong ty mau dich my nga   quan binh tan
Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty Mậu Dịch Mỹ Nga - Quận Bình Tân trạm xử lý nước thải (XLNT) được đề xuất dựa trên các yếu tố chính sau:
-      Thành phần tính chất nước thải đầu vào và yêu cầu chất lượng sau xử lý.
-    Hệ thống xử lý nước thải hiện hữu
-    Diện tích đất dành cho trạm XLNT.
-    Hiệu quả xử lý và yếu tố kinh tế.
-    Các quy chuẩn Việt Nam trong việc xây dựng và vận hành trạm XLNT.
-    Yêu cầu về năng lượng, hóa chất...
Các công nghệ xử lý thông dụng cho xử lý nước thải sinh hoạt như sau:
-    Sinh học thiếu khí (Anoxic) kết hợp bùn hoạt tính thông thường.
-    Sinh học bám dính MBBR
-    Sinh học hiếu khí lơ lững.
Công nghệ xử lý nước thải 

cai tao he thong xu ly nuoc thai sinh hoat tai cong ty mau dich my nga   quan binh tan

Qui trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty Mậu Dịch Mỹ Nga - Quận Bình Tân

Nước thải từ các nguồn khác nhau là từ nhà bếp, khu vực rửa chén đĩa và từ nhà vệ sinh; nước thải từ nhà bếp, từ khu vực rửa chén đĩa là nước thải nhiều dầu mỡ, chất hoạt động bề mặt sẽ được dẫn về bể tách mỡ để các chất béo, mỡ chất hoạt động  bề mặt được giữ lại tại đây; nước thải từ nhà vệ sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh của công nhân viên của nhà máy nên sẽ được dẫn về hầm tự hoại để loại bỏ cặn bả rồi được bơm tập trung về hố thu gom, rồi chảy về bể điều hòa.
Nước thải được tập trung toàn bộ tại bể điều hòa nhằm mục đích là điều hòa lưu lượng giữ ổn định lượng nước thải cho các quá trình xử lý phía sau, điều hòa nồng độ ô nhiễm vì nước thải được xả vào nhiều thời điểm khác nhau nên có tính chất khác nhau giữa các thời điểm khác nhau trong ngày và được bơm chìm bơm lên bể sinh học thiếu khí.
Tại bể sinh học thiếu khí có motor khuấy trộn, có giá thể MBBR dạng bánh xe, có vi sinh ở dạng bùn sinh học lơ lững, tại đây các chất ô nhiễm trong nước thải được xử lý một phần nhờ các chuẩn vi sinh hiếu khí và thiếu khí có trong bùn sinh học , nhờ quá trình khuấy trộn tạo môi trường thiếu khí cho vi sinh vật hoạt động ăn chuyển hóa chất hữu cơ ô nhiểm và khử các hợp chất amoni, sau đó nước thải tiếp tục được đưa về bồn hiếu khí sinh học bậc 1 và bồn hiếu khí sinh hoạt bậc 2.
Bồn hiếu khí sinh học bâc 1 và bậc 2 có giá thể MBBR dạng bánh xe tạo môi trường cư trú bám dính cho vi sinh vật  để xử lý các chất ô nhiểm hữu cơ, tại đây bồn hiếu khí sinh học bậc 1 và bậc 2 có nhiệm vụ xử lý triệt để các chất ô nhiễm còn sót lại sau quá trình xử lý trước.
Quá trình phân huỷ sinh học nhờ các chuẩn loại vi sinh vật hiếu khí hoạt động nhờ oxi hoà tan trong nước, bởi hệ cấp khí cưỡng bức từ máy thổi khí, đồng thời kết hợp với giá thể sinh học bám dính để tăng hiệu xuất xử lý. Quá trình này sinh ra một lượng bùn lớn bởi các vi sinh vật liên tục sinh trưởng, phát triển và suy vong, nên trước khi thải ra môi trường thì nước thải sau quá trình sinh học cần được lắng để loại bỏ các bùn cặn này.
Nước thải tiếp tục chảy qua bồn lắng, phần bùn cặn được lắng xuống đấy bồn và phần nước trong đã xử lý đi lên tràn ra máng phân phối nước chảy tiếp qua bồn chứa trung gian. Bùn lắng dưới đấy bồn lắng được bơm bùn tuần hoàn về lại bể sinh học thiếu khí và bồn hiếu khí sinh học để duy trì mật độ vi sinh vật xử lý. Sau quá trình lắng nước thải sau xử lý được bơm trực ngang bơm qua cột lọc áp lực để loại bỏ hoàn toàn các bùn cặn còn xót lại trước khi chảy vào bồn khử trùng, nước thải được khử trùng bằng Ozone tại bồn khử trùng nhờ máy tạo khí Ozone. Nước sau khử trùng là nước sạch được thải trực tiếp khu vực tiếp nhận đạt cột B- QCVN 14-2008.

 Hệ thống được thiết kế hoạt động bán tự động, độc lập.  Với phương án này, hệ thống xử lý nước thải đạt được một số ưu điểm sau:
-     Hệ số vượt tải cao.
-    Vốn đầu tư không quá lớn.
-    Chi phí vận hành thấp.
-    Chất lượng nước sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 14 – 2008/BTNMT, Cột B.
-    Thời gian làm việc liên tục.
-    Vận hành dễ dàng.
-    Đảm bảo mỹ quan chung.
cai tao he thong xu ly nuoc thai sinh hoat tai cong ty mau dich my nga   quan binh tan

XEM THEM: 
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải trại vịt
Xử lý nước hồ  cá koi
Xử lý nước thải chăn nuôi Heo
Xử Lý Nước Thải Ngành Thủy Sản
Xử lý amoni trong nước thải

Công nghệ khử màu nước thải
Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng Khách Sạn
Xử lý nước thải dệt nhuộm

 Xử lý nước thải cơ sở giết mổ 
Dịch vụ sửa chửa bảo trì hệ thống xử lý nước thải
Thiết bị lọc nước 
Dịch vụ xử lý nước thải
Xử lý nước thải chăn nuôi Heo

Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng Khách Sạn
Xử Lý Nước Thải Ngành Thủy Sản
Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt

Xử lý nước thải dệt nhuộm

CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

dang-ky bao-gia
Bài viết khác